DISCLAIMER

Stylingbureau SHAPE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Stylingbureau SHAPE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Stylingbureau SHAPE is evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie, geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stylingbureau SHAPE of bij derden van wie (beeld)materiaal wordt getoond door Stylingbureau SHAPE. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stylingbureau SHAPE.

Deze website bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Stylingbureau SHAPE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Indien u nog vragen mocht hebben over de disclaimer van Stylingbureau SHAPE, dan kunt u contact met ons opnemen.